Sfinți despre vedere, Ce sfinți se roagă pentru vedere


sfinți despre vedere

Sfinţii se roagă neîncetat pentru binele lumii — Ortodoxiaîncatacombe Rugăciunea care te ajută să te vindeci mai repede de boli Sfinţii se roagă neîncetat pentru binele lumii Cuvântul ierarhului Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și îndrumătorii noștri Arhiepiscopia Romanului si Bacaului Ce sfinți se roagă pentru vedere. Sfinţii se roagă neîncetat pentru binele lumii Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, a fost ales de Dumnezeu să scrie Cartea Apocalipsei, prin care ne dă minunate învăţături despre viitorul lumii şi sfârşitul veacului acesuia.

sfinți despre vedere

În capitolul 8 al Cărţii, versetele 2 şi 3, ni se descrie imaginea îngerilor care stau înaintea lui Dumnezeu: ,Şi a venit alt înger şi a stat la altar, având cădelniţă de aur, şi i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor Sfinţilor, pe altarul de aur dinaintea tronului.

Descrierea aceasta ne aduce în faţă slujirea sfinţiţilor slujitori din bisericile noastre.

sfinți despre vedere

Întocmai cum îngerul aduce lui Dumnezeu jertfă de tămâie în cădelniţa de aur, preotul aduce tămâia ca ardere în cădelniţă, iar fumul acesteia se înalţă către Dumnezeu, laolaltă cu rugăciunile tuturor Sfinţilor. Slujirea noastră în biserică sfinți despre vedere uneşte cu slujirea Îngerilor şi cu cea a Sfinţilor, încât putem spune că toate făpturile sunt chemate la această slujire Dumnezeiască.

sfinți despre vedere

Suntem, aşadar, în comuniune unii cu alţii, suntem în comuniune cu Îngerii şi cu Sfinţii, ale căror sfinte rugăciuni pentru binele oamenilor nu încetează, zi şi noapte, a se înălţa către tronul cel ceresc al lui Dumnezeu.