Simboluri de viziune


simboluri de viziune

Termenul de hermeneutică provenind, în ultimă instanță, din v. Astfel, disciplina numită hermeneutică are în vedere, ca obiect de studiu, atât modul în care se realizează înțelegerea umană ca procescât și fenomenul general al interpretării.

simboluri de viziune

De altminteri, simboluri de viziune ramură a filosofiei, hermeneutica este teoria sau metodologia interpretării. Unii specialiști ai domeniului țin să precizeze că hermeneutica nu este doar arta de a înțelege, ci și arta de a te face înțeles.

simboluri de viziune

Omul — fie acesta omul obișnuit sau omul de știință — interpretează în permanență nu doar cuvintele și discursurile celorlalți, gesturile, operele de artă etc.

Așadar, pe mai multe paliere, activitatea hermeneutică sau interpretativă este mereu prezentă în viața ființelor umane.

Misiune, viziune, valori

Prin urmare, hermeneutica este interesată și de felul în care se articulează sensul respectiv. Această hermeneutică integrală ne permite să vorbim atât despre înțelegerea unui text dificil, cât și despre rezolvarea unei situații problematice.

simboluri de viziune

Totodată, prin termenii simboluri și texte ori, eventual, discursuriînțeleși și utilizați într-o accepție largă ca și în denumirea acestui centrune referim, desigur, și la obiectul de studiu al hermeneuticii, dar mai ales la aria noastră de interes, la ceea ce urmărim să cercetăm.

O asemenea concepție vizează, fără îndoială, și o parte însemnată a semioticii, intersectându-se frecvent și cu filologia și lingvisticași cu retorica, și cu logica, și cu gândirea critică etc.

simboluri de viziune