Viziunea ca fenomen uman. Misiune, obiective, viziune - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane


Definiții ale educației[ modificare modificare sursă ] Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie fundamentală a pedagogiei.

viziunea ca fenomen uman medicamente sau suplimente alimentare pentru vedere

În opinia pedagogului german Johann Frederich Herbart educația este împărțită în trei subdiviziuni: guvernarea, învățământul realizarea unor obiective specifice și educația morală. Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca îmbunătățiți exercițiul vizual, inteligența și capacitatea creatoare a omului.

viziunea ca fenomen uman Dr Bates cum să restabilească vederea

În concluzie, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate viziunea ca fenomen uman de condițiile prezente și de perspectiva societății. Educația are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.

Meniu de navigare

Caracterul istoric al educației[ modificare modificare sursă ] Educația diferă de la o etapă istorică la alta în vederea a căzut dimineața de condițiile materiale și spirituale ale societății. Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societateadintr-o anumită necesitate proprie acesteia — aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă socială.

Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conținuturile, finalitățile educației s-au schimbat, au evoluat și s-au perfecționat. Educația este deci supusă schimbărilor istorice, ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă.

În momentul în care strămoșii îndepărtați ai omului au început să muncească, prin aceasta, felul lor de viață a început să se deosebească fundamental de cel al animalelor. Acestea din urmă au continuat să se adapteze și să se comporte față de mediul natural în mod instinctiv.

viziunea ca fenomen uman respirație pentru vedere

Omul însă a adoptat față de mediu o atitudine activă, transformându-l cu ajutorul uneltelor pe care le confecționează. Astfel apare atitudinea activă a omului față de propria sa dezvoltare, simțul de răspundere pentru generația viitoare, exprimat prin grija adulților de a transmite celor tineri experiența de confecționare și utilizare a uneltelor în vederea formării lor ca forță de muncă.

Арчи никогда не просил меня дважды объяснять ему смысл нового слова. - Когда я оказалась здесь, - вступила в разговор Эпонина, - Элли едва начинала понимать язык октопауков. Сперва нам все казалось так плохо, но через несколько дней мы с Элли поняли, почему октопауки похитили .

Între muncă și educație s-a stabilit astfel un raport de intercondiționare, raport care se află la baza perfecționării uneltelor de muncă. Dezvoltarea vieții sociale, îmbogățirea experienței umane fac să se complice însuși procesul de transmitere a experienței acumulate, de procesul de educare. Generațiile adulte transmit tinerelor generații nu numai experiența de muncă, ci și limba și regulile de comportare.

Acest proces intenționat de formare a tinerelor generații este tocmai ceea ce înțelegem prin educația în comuna primitivă. Apariția proprietății private și a claselor sociale fac ca educația antichității să se deosebească de cea specifică comunei primitive.

Educația are acum un caracter de clasă.

viziunea ca fenomen uman injecții care îmbunătățesc vederea

Acest caracter este evident atât în statele din orientul antic — EgiptChinaIndia — cât și în Grecia și Roma antică. În școlile egiptene se urmărea, pe de o parte, pregătirea conducătorilor statului — a preoților — iar pe de altă parte, pregătirea acelora care, îndeplinind diverse funcții administrative mai mărunte, aveau obligația de a ști să scrie.

Din documentele ce au ajuns până în vremea noastră se poate deduce că chinezii au avut școli cu mult înainte ca societatea lor să se împartă pe clase. Cu toate acestea școlile din China antică devin treptat un monopol al aristocrației.

Misiune, obiective și viziune

Spre deosebire de alte școli din orientul antic, în China se acordă mare atenție formării deprinderilor de comportare, urmărindu-se mai ales cultivarea supunerii atât față de cei mai în vârstă, cât și față viziunea ca fenomen uman cei superiori ca situație socială. Educația morală din școala chineză era puternic influențată de religie.

Ca și la egipteni, pentru indieni nu exista o demarcație precisă între cunoștințele religioase și cele profane. Ele se împleteau.

Decorporalizare, Fenomenul de Moarte Clinică - 360 grade pastile pentru vedere slabă

În India se studia astronomiamedicina cu ajutorul magieimatematica și limba sanscrită. În Grecia antică putem evidenția două tipuri de sisteme educaționale.

The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost

Acestea privesc cele două mari puteri: Sparta și Atena. Sistemul educațional spartan era cu precădere unul militar, pe când în Atena predomina un sistem democratic.

Sistemul educațional al romanilor a cunoscut o organizare diferită, corespunzătoare principalelor etape ale dezvoltării statului.

Viziunea ca fenomen uman Decorporalizare, Fenomenul de Moarte Clinică - grade pastile pentru vedere slabă Paturi oftalmologice miopie și ridicare grea, tratamentul miopiei conform Ayurveda slăbiciune vizuală.

Astfel în perioada regalității educația se făcea în familie; în timpul republicii începe să se manifeste tot mai mult preocuparea pentru organizarea învățământului; pe când în timpul viziunea ca fenomen uman sistemul de instrucție și educație capătă un caracter de stat.

Trecerea de la societatea sclavagistă la cea feudală a însemnat, totodată, și trecerea de la sistemul de educație sclavagist la altul care corespundea cerințelor vieții economice și sociale specifice orânduirii, a cărei durată se întinde din secolul al V-lea până în secolul al XVIII-lea.

Ideologia dominantă a orânduirii feudale a fost cea religioasă — creștinismul pentru Europa, islamismul pentru Orientul apropiat și nordul Africii, budhismul pentru Orientul îndepărtat. Biserica — îndeosebi cea creștină — acaparase pământ, putere politică și întreaga viață culturală.

Viziunea ca fenomen uman

Dogmele religioase serveau integral intereselor claselor dominante, de aceea ele constituiau elementul primordial și baza oricărei gândiri teoretice a reprezentanților acestor clase. Arta a fost și ea subordonată spiritului teologiei, devenind o expresie a disprețului religios pentru natură, pentru om.

viziunea ca fenomen uman testarea testului de vedere

Prin conținutul său, arta exprima aspirația către viața viitoare. În pictura și sculptura feudală era redat extazul mistic al unor ființe dematerializate, disproporționate anatomic.

În ceea ce privește învățământul feudal, acesta a fost un monopol al clerului — atât în Europa, cât și în Orientul apropiat și depărtat. Se știe că orânduirea feudală cuprinde mai multe etape, fiecare dintre ele având anumite particularități care și-au exercitat influența și asupra educației și învățământului.

Account Options

Către sfârșitul evului mediu ritmul de dezvoltare al societății a devenit mai alert. Cruciadele au înlesnit schimbul de mărfuri, au contribuit la dezvoltarea puternică a meseriilor, a atelierelor meșteșugărești.

viziunea ca fenomen uman citirea patologiei vederii

În industrie s-au introdus motoarele hidraulice, a început să se folosească roata de tors și s-a trecut la organizarea unui nou tip de producție industrială, producția manufacturieră. Secolele XIV și XV constituie — pentru o parte din țările Europei de apus — perioada de trecere de la feudalism la capitalism.

Totodată, prin cursurile de master sunt pregătiţi specialişti în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice şi dezvoltării comunitare, relaţiilor publice, consilierii psihologice, psihologiei judiciare şi psihologiei educaţiei. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are misiunea de a fi principalul furnizor local de resursă umană înalt specializată în domeniile în care oferă diplome, cea mai importantă sursă de expertiză la nivel regional în domeniile aplicate ale ştiinţelor sociale, cât şi un pol de excelenţă pe plan naţional în cercetarea ştiinţifică de ramură. Temele de cercetare abordate de membrii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt: Excluziunea socială în variatele ei forme şi determinări Participarea socială în mediul urban Dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii Analiza psihologică a fenomenului de violenţă în rândul elevilor; dezvoltarea şi implementarea unor strategii de profilaxie şi intervenţie Impactul despărţirii temporare a copiilor de părinţi asupra dezvoltării socio-afective a acestora Specificul şi rolul procesărilor informaţionale automate în dinamica emoţiilor şi tulburărilor emoţionale Satisfacţii şi insatisfacţii în cariera didactică Viziunea ca fenomen uman eşecului şi succesului şcolar Aspecte psihosociale privind integrarea socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale şi neuromotorii Colectivul facultăţii se implică, de asemenea, în realizarea de cercetări aplicate prin viziunea pupilelor dilatate contribuie la elaborarea politicilor publice locale şi naţionale în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, comunicării publice.

Criza economică și socială din aceste secole este însăși criza regimului feudal, care a permis trecerea de la supremația nobilimii feudale la dobândirea puterii de către burghezie. Populația orașelor a crescut continuu.